19/10/2018

Kinder- en jeugdkoor

Vind jij zingen ook zo leuk?

Kom dan bij het Kinderkoor ( groep 2 t/m 5) of het Jeugdkoor ( groep 6 t/m brugklas)

Het repertoire bestaat uit leuke liedjes en canons
Tijdens het instuderen van de liedjes werken we aan stemvorming, houding, ademsteun,
uitspraak en ontwikkeling van het ritme en melodie.

Elk muzikaal schooljaar  sluiten we af met een musical.